Oferta przeprowadzenia  trzydniowych warsztatów szkoleniowych pt.
„Wzmacnianie rodzin zastępczych zagrożonych rozpadem”
 

Zagadnienia proponowane do poruszenia:

1. Zrozumieć dziecko - zaznajomienie z potrzebami w różnych okresach rozwojowych i rolą rodzica/opiekuna/dorosłego względem dziecka. Porównanie funkcjonowania dziecka w wybranych środowiskach wychowawczych (rodzina funkcjonalna, rodzina dysfunkcyjna, placówka opiekuńczo- wychowawcza)

2. Kogo przyjęliśmy? – rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte.

3. Zagrożenia rozpadu rodziny zastępczej  – główne przyczyny rozpadu rodzin zastępczych, bezpośrednie skutki, które mogą doprowadzić do rozwiązania rodziny zastępczej, zapobieganie przyczynom rozpadu rodziny zastępczej

Proponowany cykl szkolenia – piątek, godz. 16.00, zakończenie szkolenia – niedziela, godz. 15:00

W ramach warsztatów przeprowadzone będzie 20 godzin lekcyjnych zajęć.

Oferta skierowana jest do rodziców zastępczych, którzy w życiu codziennym stają przed wyzwaniami związanymi z przeszłością dzieci odrzuconych i osieroconych. Niewłaściwe prowadzenie dziecka od straty matki (odrzucenia) poprzez agresję, żal (też depresję) do akceptacji (pogodzenia się) z sytuacją, w której się dziecko znalazło, zamyka dziecku przyjętemu możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym. Stąd hasło warsztatów „Mocna rodzina – skuteczna pomoc”, które będzie myślą przewodnią trzydniowych warsztatów organizowanych przede wszystkim dla rodzin będących w kryzysie. Im bardziej wzrasta rodzina, tym bardziej jest w stanie pomóc dziecku odrzuconemu.

Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 2800zł, grupa 12-osobowa
Koszt nie obejmuje wyżywienia oraz wynajęcia sali na potrzeby przeprowadzenia warsztatów.


download print

   
a
s
 
   
   
designed by t.k.