LISTOPAD 2010

Dzień

Wydarzenie

5-7

W Ośrodku w Sierczynku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ruchu Nowego Życia

6

W Ośrodku w Sierczynku odbyły się 6-godz. warsztaty dla rodziców zastępczych z powiatu międzyrzeckiego. Wraz z rodzicami przyjechały również ich dzieci przyjęte oraz naturalne.

11-13

W Ośrodku w Sierczynku odbyły się 20-godz. warsztaty "Proces usamodzielnienia" dla rodziców zastępczych z Poznania.

26-27

W Ośrodku w Sierczynku odbyły się 14-godz. warsztaty "Proces usamodzielnienia" dla rodziców zastępczych z Poznania.

 

 

   
a
 
   
   
designed by t.k.