procent

Przyłącz się do ruchu zastępczego rodzicielstwa wpłacając 1% swojego podatku

Misją Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa jest propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej. Stowarzyszenie prowadzi także działalność profilaktyczno – zapobiegawczą niepowodzeniom rodzinnym i osobistym, w szczególności poprzez organizowanie warsztatów dla rodzin zastępczych w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku. Równolegle z warsztatami dla rodziców organizowana jest opieka nad dziećmi naturalnymi i przyjętymi, z elementami terapii pedagogicznej i socjalizacji.
Każda wpłata to dla nas wsparcie i zachęta do dalszych działań.

 

Wypełniając rozliczenie roczne możesz skorzystać z prawa odliczenia 1% podatku, wpisując w rubrykę:
Nazwa OPP:  Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
Numer KRS:  0000021066
Wnioskowana kwota:  Wyliczona kwota stanowiącą 1% należnego podatku
Cel szczegółowy: np. warsztaty dla rodzin zastępczych (można wskazać z którego powiatu bądź konkretną rodzinę zastępczą)

 

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa status organizacji pożytku publicznego uzyskało z dniem 22 lutego 2005r. Sprawdzenie tego faktu jest możliwe na stronie http://opp.ms.gov.pl  wpisując w wyszukiwarce organizacji nr naszego KRS 21066

 

      W imieniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia
informację przygotował
Daniel Fąferko

 

   
a
s
 
   
   
designed by t.k.