WRZESIEŃ 2010

Dzień

Wydarzenie

2

Otrzymano email z powiatu Kutno o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia czterech zawodowych rodzin zastępczych

6

Odbyło się II spotkanie ze Starostą Powiatu Zielonogórskiego w/s Partnerstwa Publiczno-Społecznego

10

Podsumowano, razem z Przewodniczącym Rady Programowej – Pawłem Urbanowiczem, letnią edycję warsztatów, opracowano założenia do oferty na rok 2011

14

Otrzymano informację telefoniczną od Kornelii Kaziemko o zarejestrowaniu Oddziału w Nowogrodzie Bobrzańskim

15

Otrzymano email z powiatu Kutno - zainteresowanie środowiska rodzin zastępczych założeniem Oddziału SZR

16

Uzgodniono ostatecznie termin szkolenia rodziców zastępczych z terenu powiatu gnieźnieńskiego na temat przeciwdziałania niepowodzeniom życiowym młodzieży odrzuconej (29-30.X.2010)

20

MOPR Poznań wyraził zainteresowanie przeprowadzeniem do końca roku trzech trzydniowych szkoleń nt. 1) Rodzic zastępczy wobec dziecka z zachowaniami trudnymi; 2) Rodzic zastępczy wobec dziecka z zachowaniami trudnymi w okresie dorastania; 3) Proces usamodzielniania młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych”

23

Otrzymano zaproszenie na Konferencję w dniu 12 października 2010 w Szczecinie pt. "Dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym i Zespołem Zaburzenia Więzi - zaburzenia wtórne", na której prelegentem będzie min. Paweł Urbanowicz - Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia 

25

Przewodniczący Stowarzyszenia - Daniel Fąferko - wziął udział w Festynie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego

27

Otrzymano email z informacją, iż został zarejestrowany Oddział w Orzeszu

 

 

   
a
 
   
   
designed by t.k.