WRZESIEŃ 2010

Dzień

Wydarzenie

3

Otrzymano drogą elektroniczną pismo z Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia o wykluczeniu jednej osoby z listy członków Oddziału

5

Otrzymano email z Oddziału Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego o rezygnacji Przewodniczącego Oddziału z pełnienia funkcji przewodniczącego.

10

Na prośbę osób zaangażowanych w działalność Oddziału w Orzeszu przesłano przykładowy zakładowy plan kont wraz z opisem

11

Otrzymano maila z propozycją organizacji i prowadzenia zajęć na warsztatach w Sierczynku w 2011roku od współpracującej ze Stowarzyszeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Elblągu

21-24

W Ośrodku w Sierczynku odbyły się warsztaty dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich otoczenia (w tym rodziców zastępczych) z terenu powiatu gorzowskiego

22

Otrzymano zaproszenie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na szkolenia dla kadry pomocy społecznej i integracji społecznej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS

28

Otrzymano propozycję z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze O/Gorzów na zorganizowanie w Sierczynku spotkania grupy roboczej organizacji zainteresowanych ekonomią społeczną

28

Przesłano do Oddziału w Orzeszu wzory dokumentów niezbędnych do wpisu do KRS członków zarządu i komisji rewizyjnej oddziału

29

Otrzymano email od rodziny zastępczej z powiatu górowskiego (Dolny Śląsk) z zapytaniem o członkowstwo w Stowarzyszeniu

29

Przygotowano i przesłano ofertę do MOPR Poznań na przeprowadzenie trzydniowego szkolenia "Proces usamodzielniania młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych" w dniach 11-13.XI.2010r. w Sierczynku

 

 

   
a
 
   
   
designed by t.k.