GRUDZIEŃ 2010

Dzień

Wydarzenie

4

W Ośrodku w Sierczynku odbyły się 6-godz. warsztaty dla rodziców zastępczych z powiatu międzyrzeckiego. Wraz z rodzicami przyjechały również ich dzieci przyjęte oraz naturalne.

8

W Ośrodku w Sierczynku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób (przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, powiatowych centrów pomocy rodzinie, powiatowych urzędów pracy i wojewódzkiego urzędu pracy)

11

W Ośrodku w Sierczynku odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Krajowego. Wzięło w nim udział 4 osoby. Na spotkaniu omówiono min. sprawy związane z warsztatami w roku 2011 (tematyka, osoby prowadzące, sposób realizacji) oraz rola Stowarzyszenia ( w szczególności wykorzystanie Ośrodka) w realizacji projektów i zleceń realizowanych przez Fundację "Nasz Dom"

16

W salce w PCPR Słubice odbyło się spotkanie z przedstawicielami rodzin zastępczych powiatu słubickiego. Rodzice zastępczy uczestniczący w spotkaniu są zainteresowani powstaniem Oddziału Stowarzyszenia na terenie powiatu słubickiego. Powstał pomysł, aby przy okazji spotkania organizowanego w ramach Projektu realizowanego przez Fundację "Nasz Dom" ze środków Fundacji im. Stefana Batorego doprowadzić do powołania oddziału.

17

Na spotkaniu otwartym dla rodziców zastępczych z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, organizowanym przez Fundację "Nasz Dom" w ramach środków Batorego rodzice zastępczy wyrazili gotowość powołania lokalnego Oddziału Stowarzyszenia. 5 osób poprosiło o przesłanie statutu celem zapoznania się z jego treścią. Kolejne spotkanie ma się odbyć 11 stycznia 2011r.

28

W Ośrodku w Sierczynku rozpoczęło się noworoczne spotkanie osób niepełnosprawnych związanych ze Wspólnotą PŁOMIEŃ z Poznania.

 

 

   
a
 
   
   
designed by t.k.